SÖZLÜK

Sızma Testi (Penetrasyon Testi)

Sızma Testi (Penetrasyon Testi) Nedir?

Sızma Testi ya da diğer bir adlandırmayla penetrasyon testi, gelişen teknoloji ile birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan yeni yazılımlar, bilgisayar sistemleri, web uygulamaları, ağ altyapıları ve scada gibi büyük sistemlerden IoT cihazlara kadar uzanan geniş bir alanda gerçekleştirilen güvenlik testleri olarak genel bir adlandırma yapabiliriz.

Sızma Testi daha önce saydığımız teknolojilerden herhangi birini kullanan tüm kurum ve kuruluşlara yapılması gerekli olan bir güvenlik hizmetidir. Ülkemizde daha yeni yeni bilincine kavuşulan bir kavram olan sızma testi hizmeti bir çok kişiye yabancı bir kelime olarak gelmektedir. Akıllara sızma testi nedir ya da sızma testini kimler yapar gibi farklı sorular gelebilmektedir bu soruları aşağıda başlıklar halinde açıklayacağız.

Her bir kurumun yılda en az bir kez sızma testi yaptırması gerekmektedir. Kurum ve kuruluşların hem kendi verilerini hem de müşteri verilerini kaybetmeden güvenli bir şekilde tutması gerekmektedir. Bunun için dışarıdan bir saldırgan bakış açısıyla bakabilen nitelikli bir pentester ya da siber güvenlik uzmanı tarafından derinlemesine bir sızma testi yapması gerekmektedir. Bu sızma testi hizmetinden sonra kurum ve kuruluşlar elde edilen sızma testi raporları ile birlikte olası bir saldırıda ne kadar veri kaybedeceklerini ya da ne kadar zarar görebileceklerini öğrenerek bunlara karşı çeşitli geliştirmeler ve önlemler alabilmektedirler.

Sızma Testi Hizmeti Almak İçin [email protected] İle İletişime Geçebilirsiniz.

Sızma testi hizmeti sonrasında elde edilen verilere göre kurum ve kuruluşlar olası bir saldırıda alınması gereken aksiyonları önceden planlayabilmektedirler. Hem veri kaybını önlemek hem de itibar zedelenmesine önlem almak için kurum ve kuruluşlar sızma testi hizmetini kaliteli bir siber güvenlik şirketi veya pentesterdan almaları iyi olacaktır.

Sızma Testi (Penetrasyon Testi) Türleri?

Sızma testleri yapılırken kurum ve kuruluş isteğine bağlı olarak farklı türlerde testler yapılmaktadır. Sızma testi türleri üç ana başlıkta ele alınmaktadır.

Black Box Pentesting (Kara Kutu Testi): Kara Kutu testinde, sızma testi uzmanına (pentester) hedef dışında herhangi bir ön bilgi verilmemektedir. Tamamen hacker bakış açısıyla sisteme yaklaşım sağlanmaktadır ve elde edilebilen tüm bilgilerle sisteme erişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Hedef sisteme kalıcı hasar verme ihtimali yüksektir.

Gray Box Pentesting (Gri Kutu Testi): Gri Kutu testinde, penetrasyon testi uzmanına (pentester) hedef hakkında kısıtlı bilgi verilmektedir. Beyaz Kutu testi (White Box Pentesting) ve Kara Kutu testi (Black Box Pentesting) arasında bir testtir.

White Box Pentesting (Beyaz Kutu Testi): Beyaz Kutu testinde, sızma testi uzmanına hedef hakkında tüm bilgiler verilmektedir. Tavsiye edilen ve en sağlıklı test biçimi bu şekilde olmaktadır.

Sızma testi türleri, günümüz karmaşıklaşan ve artan siber tehdit ortamında kurum ve kuruluşların güvenlik stratejilerini optimize etmek ve potansiyel zafiyetleri belirlemek amacıyla kullanılan çeşitli yaklaşımları içermektedir.

Birinci tür, İç ve Dış Ağ Sızma Testleri, kuruluşların ağ altyapısındaki güvenlik açıklarını belirlemek için gerçekleştirilir. Bu testler, ağ üzerindeki cihazlar arasındaki zayıf noktaları tespit etmeye odaklanmaktadır.

İkinci tür, Uygulama Sızma Testleri, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve diğer yazılım sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Bu testler, özel yazılımlar ve araçlar kullanılarak uygulamalardaki potansiyel riskleri değerlendirmektedir.

Üçüncü tür, Fiziksel Sızma Testleri, organizasyonların fiziksel güvenlik önlemlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu testler, binalara fiziksel erişim elde etme girişimleri ve güvenlik sistemlerinin etkinliğini test etme süreçlerini içermektedir.

Dördüncü tür, Sosyal Mühendislik Sızma Testleri, çalışanların güvenlik politikalarına uyup uymadığını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu testler, sosyal mühendislik teknikleri kullanarak çalışanların bilgi güvenliği konusundaki farkındalıklarını ölçmektedir.

Sızma testi türleri, organizasyonların özel ihtiyaçlarına ve risk profillerine uygun olarak özelleştirilebilir. Bu çeşitlilik, kuruluşların bütünsel bir güvenlik stratejisi oluşturmasına ve potansiyel tehditlere karşı daha etkili bir savunma sağlamasına olanak tanımaktadır.

Sızma Testi Hizmeti Almak İçin [email protected] İle İletişime Geçebilirsiniz.

Sızma Testi (Penetrasyon Testi) Adımları (Aşamaları)?

Sızma testi adımları, bilgisayar sistemleri ve ağ altyapılarının güvenlik zafiyetlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir süreçler bütününü içerir. Sızma testi yani pentest esnasında genellikle gerekli olan beş aşama bulunmaktadır. Bunlara aşağıda sırasıyla değineceğiz.

Kapsam Belirleme ve Bilgi Toplama

İlk adım genellikle hedef belirleme, kapsam tanımlama ve bilgi toplama aşamalarından yani keşif kısımlarından oluşmaktadır. Bu adımda hedef hakkında bilgi toplanarak kapsam belirlenmektedir ve olası kritik noktalar belirlenmektedir. Sistem analizi ve bilgi toplama, sonraki adımda önem kazanır, bu aşamada test edilecek sistem veya ağın yapısal özellikleri detaylı bir şekilde incelenir. Ardından, saldırı senaryolarının tasarlandığı ve testin planlandığı adıma geçilir.

Zafiyet Tarama

Bu aşamada, siber güvenlik uzmanları, potansiyel güvenlik açıklarını keşfetmek ve bu açıkların nasıl sömürülebileceğini simüle etmek için özel araçlar ve teknikler kullanır. Bağlantı noktaları, servisler, sistemler vb. gibi birçok noktaya çeşitli istekler ya da paketler gönderilerek geri dönen cevaplar analiz edilerek buralar üzerinde bir zafiyet var mı ya da zafiyet tetiklenebilir mi gibi soruların cevapları aranarak ilerlenmektedir.

Sisteme Sızma

Sızma testinin üçüncü adımı, saldırıların gerçekleştirildiği aşamadır. Sızma testi uzmanları (Penetrasyon testi uzmanı), belirlenen hedeflere kontrollü bir şekilde saldırılar düzenleyerek, sistemdeki zayıf noktaları tespit etmeye çalışır. Bu adımda, saldırıların etkileri ve sistemin tepkisi titizlikle izlenir. Sonrasında keşfedilen güvenlik açıkları kullanılarak sisteme sızma aşaması gerçekleştirilir. Elde edilen sonuçlar, organizasyonun güvenlik seviyesini değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmak amacıyla kullanılır.

Kalıcılık (Erişim Koruma)

Sisteme sızma aşamasından sonra ki adım ise erişim elde edilen sistemde kalıcı olabilmektir. Bunun amacı hedef sisteme sızdıktan sonra mümkün olan en uzun süre zarfında kalarak dışarıya tüm verileri aktarabilmektir. Bu bazen bir backdoor (arka kapı) yerleştirmek, hesap oluşturmak vb. şeklinde bir çok teknik kullanılarak yapılmaktadır.

Analiz ve Raporlama

Beşinci adım, bulguların analiz edilip raporlanmasıdır. Sızma testi sonuçları, detaylı bir rapor halinde sunularak, kuruluşun güvenlik açıklarını kapatması ve savunma stratejilerini güçlendirmesi için gerekli öneriler sunulur. Oluşturulan rapor içerisinde keşfedilen zafiyetlerin nasıl kapatılması gerektiği bildirilmektedir.

Sızma testi adımları, bu süreç boyunca bilgi güvenliği uzmanlarının titizlikle hareket etmesini gerektirir. Böylece, kuruluşlar siber tehditlere karşı daha güçlü bir duruş sergileyebilir ve potansiyel saldırılara karşı daha etkin bir şekilde korunabilir. Sızma testleri (pentest) sonucunda olası veri kayıpları en aza indirilebilir ve kuruluşlar hem marka değerlerini hem müşteri verileri ve kendi verilerini hem de mali kayıplarını en aza indirebilmektedir.

Sızma Testi (Penetrasyon Testi) Programları?

Sızma testi yapılırken ücretli ve ücretsiz bir çok program (tool) kullanılmaktadır. Bunlardan birkaç tanesini sayacak olursak; Nessus, BurpSuite, Netsparker, Acunetix, Nexpose, Openvas vb. programları örnek verebiliriz. Penetrasyon testi aşamalarında en çok kullanılan toolardan başlıcaları ise nmap, hydra, metasploit, netcat, wireshark, sqlmap, responder, recon-ng vb. ilerleyişe ve zafiyet türüne göre bir çok tool sayabiliriz.

Sızma Testi Uzmanı (Penetrasyon Testi Uzmanı) Ne Yapar?

Sızma testi uzmanları, organizasyonların siber güvenlik stratejilerini geliştirmek ve potansiyel güvenlik zafiyetlerini tespit etmek için özel olarak eğitilmiş profesyonellerdir. Bu uzmanlar, genellikle karmaşık ağ altyapıları, uygulamalar ve bilgisayar sistemleri üzerinde uzmanlık sahibidir. Sızma testi uzmanları, öncelikle organizasyonun hedeflerini ve güvenlik ihtiyaçlarını anlamak amacıyla detaylı bir analiz yaparlar. Ardından, açık kaynak istihbarat (OSINT) kullanarak ve sistemler üzerinde keşif çalışmaları yaparak, potansiyel zayıf noktaları belirlemeye odaklanırlar.

Sızma testi uzmanları, belirlenen güvenlik açıklarını tespit etmek için özel yazılım ve araçları kullanarak kontrollü saldırı senaryolarını simüle ederler. Bu süreçte, organizasyonun savunma mekanizmalarını ve güvenlik önlemlerini test ederek, zafiyetlerin gerçek dünya saldırılarına karşı nasıl tepki vereceğini değerlendirirler. Aynı zamanda, sosyal mühendislik teknikleri gibi insan faktörünü de değerlendirerek, organizasyon içindeki bilinç düzeyini artırmaya yönelik öneriler sunarlar.

Son olarak, sızma testi uzmanları elde ettikleri bulguları detaylı bir rapor haline getirirler ve bu raporda, tespit edilen zafiyetlerle ilgili önerileri sunarak organizasyonun güvenlik stratejilerini güçlendirmesine yardımcı olurlar. Sızma testi uzmanları, siber tehditlerin hızla evirildiği ortamlarda, organizasyonların güvenlik önlemlerini sürekli olarak güncellemelerine ve iyileştirmelerine katkıda bulunurlar.

Ne Sıklıkla Sızma Testi (Penetrasyon Testi) Yapılmalıdır?

Siber güvenlik, hızla değişen tehdit peyzajına ayak uydurabilmek ve potansiyel zafiyetleri önceden belirleyebilmek adına günümüzde oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda, bir organizasyonun ne sıklıkla sızma testi yapması gerektiği, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, sızma testleri yılda en az bir kez gerçekleştirilmelidir. Ancak, organizasyonun büyüklüğü, sektörü, iş süreçleri ve dijital varlıkları gibi faktörler, sızma testi sıklığını belirlemede etkili olan önemli kriterlerdir.

Dinamik bir siber tehdit ortamında, organizasyonlar, kritik sistemleri ve uygulamaları düzenli aralıklarla test etmeyi düşünmelidir. Özellikle yeni bir uygulama, sistem güncellemesi veya altyapı değişikliği yapıldığında veya sektördeki tehditlerde belirgin bir değişiklik olduğunda sızma testi sıklığı artırılabilir. Sızma testlerinin düzenli olarak yapılması, potansiyel güvenlik açıklarının hızla tespit edilmesine ve kapatılmasına yardımcı olarak organizasyonun siber direncini artırabilir.

Unutulmamalıdır ki sızma testleri, sadece güvenlik açıklarını tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda organizasyonun savunma mekanizmalarını ve güvenlik stratejilerini değerlendirir. Böylece, sızma testi sonuçları organizasyona, sürekli iyileştirme ve daha etkin bir siber güvenlik stratejisi oluşturma konusunda önemli bir rehberlik sunar. En iyi uygulamalar doğrultusunda hareket etmek ve sızma testi sıklığını esnek bir şekilde ayarlamak, organizasyonun siber tehditlere karşı hazır ve dirençli kalmasına katkı sağlar.

Sızma Testi Hizmeti Almak İçin [email protected] İle İletişime Geçebilirsiniz.

Serdar Daşdemir

Cyber Security Specialist / Pentester

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu